امانت داری در قرآن

ترجمه برخی از آیات مربوط به امانت داری:

·       الله به شما امر می فرماید که امانت ها را به صاحبانشان باز دهید.سوره نساء/آیه 58

·       اگر یکی از شما دیگری را امین دانست،پس آن کس که امین شمرده شده باید امانت وی را بازپس دهد و از پروردگارش الله پروا داشته باشد.سوره بقره/آیه283

·       ای کسانی که ایمان آورده اید،به الله و پیامبر خیانت روا مدارید و در امانت های خود هم خیانت نورزید در حالی که می دانید.سوره انفال/آیه27

·       آنان که امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند و آنها که بر شهادت های خویش ایستاده اند و کسانی که بر نمازهایشان مواظبت دارند،آنها هستند که در باغ های بهشت گرامی خواهند بود. سوره معارج/آیه35

·       از اهل کتاب،کسی هست که اگر مال فراوانی به او امانت دهی به تو بازپس دهد و از آنان(نیز)کسی هست که اگر دیناری به او امانت دهی به تو بازپس نخواهد داد.سوره آل عمران/آیه75

+ نوشته شده توسط hasan در چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 22:41 |